English version

Forum Paliw Gazowych

24-25 kwietnia 2024 r.

Mercure Warszawa Centrum

Wspólny projekt Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP) i Information Market S.A., który został zainicjowany w 2023 roku, w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. miał swoją drugą edycję. Zorganizowana ona została w warszawskim hotelu Mercure Warszawa Centrum i przyciągnęła jeszcze większą niż przed rokiem liczbę uczestników.

W Forum uczestniczyło łącznie ponad 230 osób reprezentujących podmioty i instytucje z kilkunastu krajów.

W dniu konferencyjnym pierwszym eventem było spotkanie sieci Women in LPG działającej w ramach WLGA (World Liquid Gas Association). Celem struktury jest przygotowywanie działań, służących wzmocnieniu pozycji kobiet w sektorze gazu płynnego. Sieć WINLPG obecna jest w Polsce od grudnia 2022 r.

Milosz MotykaGoście konferencji zostali powitani około godziny 10:15 przez prezesa Information Market S.A. Roberta Bukowskiego oraz prezes Ewę Gawryś-Osińską, prezes Gaspol S.A. i przewodniczącą Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Otwarcie konferencji dokonane zostało przez ministra Miłosza Motykę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Minister rozpoczynając spotkanie wyraził gotowość swojego resortu do długofalowej współpracy z branżą, której celem ma być zabezpieczenie energetycznych potrzeb państwa.

Michael KellyPanel pierwszy konferencji poświęcony został globalnym aktualnościom, które są udziałem branży gazu płynnego. Otwierająca prezentacja należała do Michaela Kelly’ego, który reprezentował Światowe Stowarzyszenie Gazu Płynnego (WLGA). W zdalnym wystąpieniu omówił on przemiany charakteru organizacji, która coraz większy nacisk kładzie na odnawialne formy energii, odchodząc od tradycyjnego rozumienia paliw kopalnych – co znalazło swoje odzwierciedlenie choćby w nowej nazwie globalnej organizacji (wcześniej World LPG Association). Ważnym elementem wystąpienia była także perspektywa szerszego wdrożenia gazu płynnego jako paliwa do napędu jednostek pływających w miejsce tradycyjnych paliw żeglugowych. Mówca wskazał także na duże znaczenie możliwości zastosowania gazu płynnego w rozwiązaniach technicznych produkcji energii elektrycznej. Za główne wyzwania dla branży Kelly uznał odpowiedź na problemy klimatyczne, w których LPG może mieć swoje pozytywne znaczenie, kryzys finansowy, który trapi gospodarki globalne oraz populizm polityczny, który odbija się także na sprawach ekonomicznych.

Ewa Abramiuk LeteDrugie wystąpienie dotyczyło statusu działań Unii Europejskiej odnośnie gazu płynnego. Wygłosiła je Ewa Abramiuk-Lété, Dyrektor Generalny organizacji Liquid Gas Europe. Już w pierwszych słowach prelegentka zwróciła uwagę na ważny moment strategiczny, w jakim się znajdujemy - chodzi o wdrażanie nowych dyrektyw dotyczących m.in. opodatkowania paliw. Ewa Abramiuk-Lété wiele miejsca poświeciła także poszczególnym odmianom odnawialnych gazów (biogaz, bioLNG,rDME) i ich perspektywom na rynku europejskim. W konkluzji wystąpienia prelegentka ogłosiła, że w czerwcu europejski kongres LPG odbędzie się we francuskim Lyonie, a w kolejnym roku wydarzenie to gościć będzie w Katowicach.

Rebecca BoudreauxOstatnie wystąpienie w panelu należało do dr Rebeki Boudreaux, prezes firmy Oberon Fuels, która poświęciła je odnawialnemu dimetyloeterowi i możliwościom jego wykorzystania analogicznie do LPG w działaniach dekarbonizacyjnych. Osią wystąpienia były doświadczenia firmy związane z odnawialnymi paliwami gazowymi w USA i zestawienie ich z potrzebami odbiorców europejskich.

Ewa Gawrys OsinskaKolejny panel otwarty został wystąpieniem przewodniczącej Polskiej Organizacji Gazu Płynnego i prezes Gaspolu, Ewy Gawryś-Osińskiej. Zaprezentowany został przez nią nowy Raport Roczny POGP. Jak co roku z publikacji dowiedzieć się można było jak wygląda aktualna struktura rynku, jakie są główne kierunki importowe LPG do Polski i z jakimi wyzwaniami zmagać się musi branża gazu płynnego w naszym kraju.

Bogucki AraszkiewiczNastępna prezentacja wygłoszona została przez dr Szymona Araszkiewicza i dr Jakuba Boguckiego, reprezentujących Information Market S.A. Tematem wystąpienia były możliwe scenariusze funkcjonowania polskiej branży gazu płynnego po wprowadzeniu w życie pełnego embarga na gaz płynny z kierunku rosyjskiego w grudniu 2024 zł. Mówcy starali się tłumić często słyszalny pesymizm uczestników rynku, wskazując jednak równocześnie, że charakter zmian będzie znaczący dla firm gazowych i ich rynkowego otoczenia. Diagnozowanie poziomu cen wydaje się z perspektywy roku 2024 niemożliwe, a celem wystąpienia było wskazanie obszarów problemowych, które mogą wystąpić w miarę zbliżania się terminu pełnego embarga i po wyeliminowaniu rosyjskiego LPG z krajów UE.

Robert StepienWystąpienie Roberta Stępnia, pełniącego funkcję Supply Chain Managera w Primagaz Central Europe GmbH dotyczyło struktury międzynarodowych przepływów LPG ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Mówca zdecydował się na obalenie wielu „potocznych” przekonań dotyczących regionalnego handlu gazem, wykazał także niską zależność Unii Europejskiej od gazu płynnego z kierunku rosyjskiego. Wystąpienie zestawiało także kształtowanie się cen LPG z wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi ostatnich miesięcy, dając dobrą orientację w przyczynach dużej dynamiki cen, a równocześnie pokazując ograniczenia skutecznego prognozowania rynkowych tendencji w zmieniającym się świecie.

Sare Bahar ZulfikarPrezentacja Sare Zülfikar, specjalistki od czarteru z tureckiej spółki Negmar Teknik była bardzo wnikliwym rozwinięciem problematyki transportu morskiego gazów LPG i LNG. Prelegentka dotknęła m.in. kwestii rodzajów tankowców użytkowanych w żegludze czy przełożenia ich rozmiarów na kwestie cenowe. Ważną konkluzją wypowiedzi było odniesienie do bałtyckiego handlu gazem płynnym i jego bieżących tendencji bezpośrednio związanych z rynkiem polskim.

David AppletonKonkluzją drugiego panelu było wystąpienie Davida Appletona, który reprezentował Argus Media. Przedmiotem prezentacji było kształtowanie się cen gazu płynnego na rynkach amerykańskim, europejskim i azjatyckim. Prelegent wykazał głębokie powiązanie azjatyckiego zapotrzebowania z poziomem podaży pochodzącej z Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Polska jego zdaniem jako importer z Rosji była przynajmniej częściowo niezależna od tych fluktuacji, ale wraz z wejściem w życie embarga może to ulec daleko idącym zmianom, odbijającym się skokiem cen na naszym rynku.

Panel trzeci był skupiony na różnorodnych aspektach europejskiej polityki klimatycznej, które mają swoje przełożenie na funkcjonowanie rynku gazu płynnego w Polsce.

Bartosz KwiatkowskiWprowadzające wystąpienie Bartosza Kwiatkowskiego, Dyrektora Generalnego POGP było próbą kompleksowego przedstawienia idei pakietu Fit for 55 i jego „mapy drogowej”, która w kolejnych latach będzie mocno zmieniać polski rynek energetyczny. Z prezentacji można było także dowiedzieć się, jakie są częste przeinaczenia i nieporozumienia w odniesieniu do europejskich działań politycznych odnośnie Zielonego Ładu.

Janusz StaroscikJanusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych płynnie przeszedł od tematyki wystąpienia Bartosza Kwiatkowskiego do jej praktycznej implikacji związanej z przyszłością kotłów gazowych w Unii Europejskiej. Mówca weryfikował między innymi pojawiające się w obiegu medialnym sugestie o zakazie stosowania takich form ogrzewania, które niepotrzebnie dezorientują opinię publiczną, a które w najbliższych latach nie mają podlegać zakazowi stosowania. Starościk naświetlał także projektowane zmiany w prawodawstwie dotyczące energii, a także objaśnił nowe możliwości dla kotłów gazowych w przyszłym ogrzewnictwie – m.in. w odniesieniu do hybrydowych układów grzewczych, które stanowić mogą bezpieczny kompromis w transformacji ogrzewnictwa.

Robert JeszkePrelekcja Roberta Jeszke z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dotyczyła natomiast kwestii handlu emisjami wynikającego z systemu ETS2. W wystąpieniu prezentowane były m. in. prognozy zmian miksu energetycznego Europy do 2050, a także symulacje wpływu ETS2 na ceny i koszty poszczególnych paliw. Prelegent omówił ponadto zmiany związane z ETS2 w odniesieniu do budynków i transportu w Unii Europejskiej.

Marco SeimandiW wystąpieniu Marco Seimandi, wiceprezesa Westport Fuel Systems głównym problemem był wpływ europejskiej legislacji na rynek samochodów napędzanych LPG. Według Seimandiego zakaz sprzedaży nowych samochodów osobowych od 2035 r. i 90-procentowa redukcja emisji dwutlenku węgla z pojazdów ciężarowych do 2040 wraz z uwzględnieniem transportu w systemie ETS2 i nowego standardu emisji EURO7 stanowi najpoważniejsze wyzwanie dla branży, obarczone szeregiem zagrożeń. Wystąpienie stanowiło także szeroką panoramę europejskich uregulowań prawnych, które aktualnie dotyczą spraw transportu.

Swietoslaw KariukOstatnia prezentacja podczas konferencji należała do Świętosława Kariuka - Sales Managera z I-Maximum sp. z o. o., partnera wydarzenia, który opowiadał o technologicznych perspektywach wykorzystania syntetycznego gazu ziemnego (SNG), uzyskiwanego poprzez mieszanie powietrza z gazem LPG, który ma wartość opałową równą wartości opałowej metanu. Prelegent przedstawił szereg zalet i kalkulacji związanych z tego rodzaju paliwem, w oparciu o doświadczenia firmy z I-Maximum, która dostarcza rozwiązania energetyczne dla przemysłu oparte na gazie płynnym (LPG) oraz syntetycznym gazie ziemnym (SNG).

Finał konferencji miał miejsce późnym popołudniem i w zgodniej opinii uczestników stanowiła ona wartościowe podsumowanie najpoważniejszych wyzwań i problemów, które wiążą się z funkcjonowaniem rynku gazu płynnego nie tylko w Polsce, ale także w realiach całej Unii Europejskiej.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia ↓

Sponsor strategiczny

Logo 0

Sponsor

Logo 1

Patron Honorowy

Logo 6

Patron Medialny

Logo 7

Patron Medialny

Logo 8

Patron Medialny

Logo 9

Patron Medialny

Logo 10

Patron Medialny

Logo 11

Patron Medialny

Logo 12

Patron Medialny

Logo 13

Patron Medialny

Logo 14

Program wydarzenia

24 kwietnia, środa

19:00-00:00

Uroczysty bankiet dla uczestników Forum Paliw Gazowych

25 kwietnia, czwartek

08:30-09:30

Śniadanie z Women in LPG

Spotkanie networku WINLPG Polska wspierającego rozwój osobisty kobiet w sektorze gazu płynnego

10:00-10:15

Rozpoczęcie konferencji

Oficjalne powitanie uczestników Forum przez Organizatorów

10:15-11:45

Sesja 1: Czym żyje świat LPG?

Wystąpienie otwierające
Miłosz Motyka - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dlaczego Światowa Organizacja LPG stała się Światową Organizacją Gazu Płynnego
Michael Kelly - Deputy Managing Director, WLGA

O stanie Unii: gaz płynny
Ewa Abramiuk-Lété - General Manager, LGE

Dekarbonizacja LPG dzięki lokalnym surowcom i DME
Dr Rebecca Boudreaux - Prezes, Oberon Fuels

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

Sesja 2: Wyzwania logistyczne z perspektywy Europy Środkowej

Prezentacja Raportu Rocznego POGP
Ewa Gawryś-Osińska - Przewodnicząca POGP, GASPOL S.A.

Scenariusze dla rynku paliw i LPG - co po embargu?
Dr Szymon Araszkiewicz - Dyrektor Działu Consultingu, Information Market S.A.
Dr Jakub Bogucki - Analityk Rynku Paliw, Information Market S.A.

Zmiany w łańcuchach dostaw do Europy Środkowo-Wschodniej od 2022 r.
Robert Stępień - Supply Chain Manager, Primagaz Central Europe GmbH

Rynek transportu morskiego LPG
Sare Zülfikar - Chartering & Operations Specialist, Negmar Teknik

Trendy na globalnym rynku LPG
David Appleton - Argus Media

14:00-15:00

Lunch

15:00-16:45

Sesja 3: Konsekwencje europejskiej polityki klimatycznej dla branży LPG

Przegląd najważniejszych dla rynku regulacji z pakietu Fit for 55
Bartosz Kwiatkowski - Dyrektor Generalny, POGP

System ETS2 w transporcie i sektorze budynków
Robert Jeszke - Kierownik, CAKE KOBIZE

Jaka przyszłość kotłów gazowych?
Janusz Starościk - Prezes, SPIUG

Nowe regulacje w segmencie transportu a LPG
Marco Seimandi - Wiceprezes, Westport Fuel Systems

16:45-17:00

SNG szansą na rozwój segmentu przemysłowego LPG – prezentacja partnera

I-MAXIMUM sp. z o.o.

17:00-17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Eksperci i Prelegenci

Michael Kelly

Chief Advocacy Officer
& Deputy Managing Director

World Liquid Gas (WLGA)

Ewa Abramiuk-Lété

General Manager

Liquid Gas Europe

dr Rebecca Boudreaux

President & CEO

Oberon Fuels. Inc.

Ewa Gawryś-Osińska

Przewodnicząca POGP

GASPOL S.A.

Robert Stępień

Supply Chain Manager

Primagaz Central Europe GmbH

Sare Bahar Zülfikar

Chartering & Operations Specialist

Negmar Denizcilik A.Ş

David Appleton

Vice President LPG

Argus Media

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor Generalny

Polska Organizacja Gazu Płynnego

Robert Jeszke

Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno- Energetycznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Janusz Starościk

Prezes

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Marco Seimandi

Wiceprezes

Westport Fuel Systems

dr Szymon Araszkiewicz

Dyrektor ds. Consultingu

Information Market S.A.

dr Jakub Bogucki

Analityk Rynku Paliw

Information Market S.A.

Świętosław Kariuk

Kierownik sprzedaży

I-Maximum sp. z o. o.

Film sponsora


Galeria Edycji
Logo POGP
Organizator
Information Market S.A.

ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław
NIP 897-16-58-284, KRS 0000394474

Logo POGP
Organizator
Polska Organizacja Gazu Płynnego

ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa
NIP 526-16-73-396, KRS 0000024249